Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amelyek alapján a Hírös-Team Kft. – Villa Sole (8630 Balatonboglár, Bocskai u. 4.), (továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4. Az elszállásolás kezdete és vége

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

5. Árak

5.1. Az apartmanok aktuális árai a Villa Sole honlapján (www.villasole.hu) találhatóak. 

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. 

5.3. Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót.

5.4. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy OTP-, K&H,- vagy MKB Széchenyi Pihenőkártyával, illetve átutalással.

6. Előleg 

A foglalás véglegesítésének feltétele a foglalási érték 50%-nak előre történő átutalása. Az utalást a foglalást követő 3 napon belül kell megejteni.

7. Lemondási feltételek

A Vendégnek a lemondást a Szolgáltatóval minden esetben írásban kell közölnie.

A foglalást az érkezést megelőző 10 napon túl lehet lemondani kötbérfizetési kötelezettség nélkül. Abban az esetben, ha a lemondás az érkezést megelőző 10 napon belül történik, a Vendégnek az előlegként utalt összeg nem jár vissza. Meg nem érkezés esetén a foglalási érték 100%-a kiszámlázásra kerül.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt;

– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

8.2. Azon ok, vagy körülmény (például: tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járványveszély, stb.), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felett felmentik a Szerződésből eredő kötelességek teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

9. Kisállat

Az apartmanokban kisállatok tartása nem megengedett. 

10. Károkozás

A ház teljes külső és belső felszereltsége és annak minden tartozéka a Villa Sole kizárólagos tulajdona. Az eltulajdonítás, illetve bármilyen rongálás automatikus jogi lépéseket, kártérítést von maga után.

A foglalási szándék leadásával automatikusan elfogadásra kerül az ÁSZF. 

Érvényes visszavonásig.